GOMES OPEN

For English scroll down.
Največji Gomesov turnir doslej. 20. obletnica kluba z triletno zamudo.

Prijavnine:
Odrasli: 30 €
Mladinci, ženske in člani BK Gomes 20 €

Prijavnine se plačajo pred turnirjem ali nakažejo na TRR: LT713250014814092058

Prijave na email klavdij.ferle@gmail.com

Zagotovljen nagradni sklad 2.000€
1. 500 €
2. 300 €
3. 150 €
5. 100 €
9. 50 €
Najboljši mladinec 50 €
Najboljša ženska 50 €

Igra se devetka. EPBF pravila. Ni oblačilnega predpisa.
Največ 64 prijav.

Redni del in repasaž na 5 dobljenih iger
Zadnjih 32 na 6 dobljenih iger
Zadnjih 16 in do konca na 7 dobljenih iger

64 igralcev se s Cuescore žreba v 4 skupine po 16 igralcev.
V soboto se igra prvo kolo, WQ in nato repasaž ter LQ.
V nedeljo se igrajo izločilni boji, zadnjih 32.

Predviden urnik:
Petek 24. 11.
12.00 odprtje biljardnice
16.00 žreb
16.30 igrajo prisotni pari
Sobota 25. 11.
9.00 uraden pričetek turnirja
9.00 – 12.30 Skupina A
12.30 – 16.00 Skupina B
16.00 – 19.30 Skupina C
19.30 – 24.00 Skupina D
24.00 Žreb 32 KO
Nedelja 26. 11.
Finalna skupina, 32 KO
9.00 Z igro pričnejo nosilci iz skupine A in naključno žrebani nasprotniki iz repasaža
10.00 nosilci iz skupine B in naključno žrebani nasprotniki iz repasaža
11.00 nosilci iz skupine C in naključno žrebani nasprotniki iz repasaža
12.00 nosilci iz skupine D in naključno žrebani nasprotniki iz repasaža
13.00 Last 16 …

V biljardnici bo ves čas turnirja na razpolago EPBF sodnik/vodja turnirna Branislav – Sandi Rojko. Za vsa vprašanja in dvomljive situacije se med turnirjem obrne na njega.

Za šankom se pričakuje živahno vzdušje. Med igranjem tekme se zahteva športno obnašanje in spoštovanje pravil EPBF. Dokler ne moti poteka turnirja je med tekmo uživanje alkohola dovoljeno.

URNIK IN PROTOKOL
Žreb bo objavljen na strani Cuescore
Zaradi tekočega poteka turnirja morajo biti igralci pripravljeni na tekmo najkasneje 30 minut pred objavljenim predvidenim časom tekme. V kolikor bo tekmovanje potekalo hitreje od načrta se predviden čas tekme lahko spremeni. Ko sodnik kliče tekmo je potrebno takoj k mizi. Vsakih 5 minut zamude k mizi je izgubljena ena igra. 15 minut zamude pomeni avtomatski poraz.

Po klicu k mizi lahko segrevanje traja največ en trikotnik. Vsak igralec ima pravico do enega Time Outa na tekmo. Izkoristi ga lahko med dvema igrama. Traja 5 minut. O Time Outu je potrebno obvestiti sodnika.

Igralca morata na tablici pri mizi sproti objavljati spremembe rezultata. Končni rezultat je potrebno javiti sodniku.

Mobiteli med tekmo in pri mizi niso dovoljeni.

ENGLISH

The largest Gomes tournament in history. 20th anniversary with a 3 year delay.

Entry fee:
Adults: 30€
Women, juniors and BK Gomes members: 20€

Tournament application: klavdij.ferle@gmail.com
Entry fee payment: TRR: LT713250014814092058

Guaranteed prize fund of 2.000€
1. 500 €
2. 300 €
3. 150 €
5. 100 €
9. 50 €
Best junior: 50 €
Best woman: 50 €

9 ball, EPBF rules. No dress code.
Max 64 players

Double elimination race to 5.
Last 32 race to 6.
Last 16 until final race to 7.

Cuescore draw. 64 players in 4 groups of 16.
Saturday schedule: Round 1, WQ, Losers round 1, LQ
Sunday knock out of last 32 players.

Planned schedule:
Friday: 24. 11.
12.00 Gomes opens
16.00 draw
16.30 matches with present players played
Saturday 25. 11.
8.00 Gomes opens
9.00 official tournament start
9.00 – 12.30 Group A
12.30 – 16.00 Group B
16.00 – 19.30 Group C
19.30 – 24.00 Group D
24.00 32 KO Draw
Sunday 26. 11.
32 KO
8.00 Gomes opens
9.00 WQ winners from Group A vs. random drawn LQ player from any group
10.00 WQ winners from Group B vs. random drawn LQ player from any group
11.00 WQ winners from Group C vs. random drawn LQ player from any group
12.00 WQ winners from Group D vs. random drawn LQ player from any group
13.00 Last 16 …

Troughout the tournament EPBF reffere/tournament leader Branislav – Sandi Rojko will be available. Any tournament questions and referee reqouests should go through him.

Beind the bar a lively atmosphere is to be expected. Fair play is expected. Alcohol at the table is allowed as long as it doesn’t cause issue with the tournament.

SCHEDULE AND PROTOCOL
The draw will be available on Cuescore.
Players have to be in the club at the latest 30 minutes before the scheduled match start. If the tournament runs in a different pace than scheduled match starts can change. When a match is called players have to go to the table immediately. If called to the table every 5 minutes of delay count as a lost frame. After 15 minutes of being late the player loses the match.

After being called to the table a player can warm up a maximum of one rack of balls. One time out per match can be called by a player. A time-out can be called in between two frames. It can last 5 minutes. The time-out is called to the referee.

Players have to regularly update the result on the provided tablet computer. The final result has to be confirmed with the referee.

During play mobile phones are forbidden.