PREHODNA LIGA

Redni mesečni turnirji namenjeni srednjemu razredu in začetnikom.

Igramo vsak drugi ponedeljek v mescu ob 17.00.